Sykemeldt?

Å være sykemeldt kan være vanskelig hvis man ikke har en synlig skade som tilsier at man ikke kan arbeide. Noen ganger kan man få dårlig samvittighet eller at det er krevende å hele tiden måtte forklare seg. Ofte må man forholde seg til mange ting utover det man sliter med. For mange kan det være vanskelig å restituere seg når man ikke føler at man kan tillate seg den roen man kanskje kunne trengt.

Det finnes mange årsaker til at mennesker ikke er i jobb. Vanskeligheter på arenaer slik som for eksempel arbeidsplass eller hjem kan spille inn. Sykdom eller skader kan være årsaken, utbrenthet eller andre ting.

I mange tilfeller er det viktig å gjøre det man kan for å holde seg i arbeid. Å falle utenfor arbeidslivet langsiktig er ikke spesielt gunstig. I andre tilfeller trenger man ro fra arbeidslivet for å gi ting den tid det tar eller finne en ny retning. Å lære å lytte til seg selv og følge behov er ikke like lett for alle.

I en sårbar situasjon er det viktig å bli møtt. Når man er sykemeldt er man gjerne mer sårbar enn ellers.

Denne "pausen" fra jobben kan benyttes hensiktsmessig. Noe av det viktigste å spørre seg er "hva trenger jeg nå?" I hektiske hverdager er det for mange sjelden mulighet til å kjenne på behov og dette er en kunst å lære seg. Noen ganger trenger man også å omorganisere livet sitt slik at det harmonerer mer med det som blir riktig for en selv.

For noen mennesker er det nok å være vekk fra jobben en stund så kommer man seg på bena igjen. For andre er det kanskje mer som trengs.

Aktuelle coachingtimer eller kurs kan være et nyttig tilbud når man står i "pause" fra jobben. Nettopp å få hjelp til å sortere og få støtte på det som er blitt vanskelig kan være viktig.

 

Mer info om coaching finner du her. Mer info om kurs finner du her.

 

Tilbake <<

 

www.ibalanse.org