Elin Snaprud
 
 
har drevet egen virksomhet siden 1999 med individuelle timer og kursvirksomhet
både privat og i bedrift. Har arrangert retreats i utlandet de siste 5 årene.
Holder kontor på Kongsberg.
 
 
er utdannet kommunikolog, sertifisert på avansert nivå i 2001.
Les mer
om kommunikologi
her (Kommunikasjon og endringsprosesser)
 

forskjellige mindfulness og meditasjonspraksiser med blant annet transcendental-
og zen-meditasjon siden 1993.
 
 
har utdanning i veilednings- og sosialpedagogikk fra Folkeuniversitetet på midt
1990-tallet.
 
 
• psykologi som hovedemne, College i U.S.A. 1991/92.


utdannet fotsoneterapeut, naturmedisinsk aromaterapeut og øreakupunktør ved henholdsvis Norsk Høgskole for Helhetsterapi og aromaterapi ved Tryggestad's Aromaterapiskole og Aromedica. Anatomi, fysiologi og sykdomslære inklusiv i studiet.
Slutten av 1990-tallet.


helse og helhet-linje på det som den gang het Vestoppland Folkehøgskole. 1993/94

 
diverse faglige oppdateringskurs siden 2000.

 
diverse kurs innen personlig utvikling siden 1991.
 
 
erfaring som lærer i grunnskolen i fem år, periodevis vikar i barnehage
gjennom flere år samt vært innom flere andre yrker.
 
 

• Medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

 
• Medlem av Kommunikologforeningen


Hjem <<

 
www.ibalanse.org