Elin Snaprud
 
 
har drevet egen virksomhet siden 1999 med individuelle timer og kursvirksomhet både privat og i bedrift. Har holdt retreats i utlandet de siste 4 årene. Kontor på Kongsberg.
 
 
er utdannet kommunikolog, sertifisert på avansert nivå.

Hva er kommunikologi? (Kommunikasjon og endring) Les mer
her.
 
 
utdannet fotsoneterapeut, naturmedisinsk aromaterapeut og øreakupunktør ved henholdsvis Norsk Høgskole for Helhetsterapi og aromaterapi ved Tryggestad's Aromaterapiskole og Aromedica. Anatomi, fysiologi og sykdomslære inklusiv i studiet.


forskjellige mindfulness og meditasjonspraksiser med blant annet transcendental-
og zen-meditasjon.
 
 
har utdanning i veilednings- og sosialpedagogikk fra Folkeuniversitetet.
 
 
• psykologi som hovedemne, College i U.S.A


helse og helhet-linje på det som den gang het Vestoppland Folkehøgskole.

 
diverse faglige oppdateringskurs siden 1999.

 
diverse kurs innen personlig utvikling siden 1991.
 
 
erfaring som lærer i grunnskolen i fem år, periodevis vikar i barnehage gjennom flere år samt vært innom flere andre yrker.
 
 
• Medlem av Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon
 
• Medlem av Kommunikologforeningen


Hjem <<

 
www.ibalanse.org