Nevromotorisk trening


Nevromotorisk trening handler om å bevege kroppen langsomt med fokus på pust og indre oppmerksomhet. Nevromotorisk trening har de samme elementene som blant annet feldenkrais, tai´chi og qi-gong.

Hovedforskjellen iforhold til mange andre bevegelsesmeditasjoner er at nevromotorisk trening ikke har et program som trengs å trenes inn og er derfor enkelt å lære seg, likevel benyttes diagonaler eller rotasjoner o.l  for en viss effekt.
 
 
Det er med god grunn at bevegelsesmeditasjoner har blitt benyttet i f.eks i Østen langt tilbake i tid. I dag bekrefter systemisk hjerneforskning at langsomme bevegelser med oppmerksomhet til pust og sanseinntrykk stimulerer områder i hjernestammen. Nevromotorisk trening stimulerer med andre ord nervesystemet og samhandlingen mellom de ulike delene i hjernen og mellom hjernen og resten av kroppen.

Et annet aspekt er at i motsetning til hurtig bevegelse som stimulerer de ytre musklene og sørger for mobilitet, stimulerer langsomme bevegelser hovedsaklig de indre leddnære musklene og sørger for stabilitet.
 
Resultatet av treningen kan f.eks være økt kontakt med kropp og sinn samt gi tilgang på ubevisst informasjon. Man kan også lettere kunne hente seg selv inn igjen mentalt og følslesemessig samt oppleve stressreduksjon og velvære. Bevegelsene kan føre til bedre balanse mellom forskjellige sider av en selv og skape økt beslutningsdyktighet. Trening over tid kan i tillegg føre til økt balanse i fordøyelses-, skjelett-, og  muskelsystemet for å nevne noe.

I flere tilfeller har nevromotorisk trening skapt hurtig bedring fra hjerneslag, dysleksi, stamming, bi-polare lidelser, mentalt utmattelsessyndrom og ustablilt følelsesliv m.m.

Se teaser på filmen som heter "Rør deg hjerne" som handler om nevromotorisk trening her.
 

Hjem <<
           

www.ibalanse.org