Konsulentvirksomhet
 
 
  "Å heve kompetansen i kommunikasjon gir store ringvirkninger"
   
 
Elin Snaprud skreddersyr opplegg til bedriften avhengig av behov. Nedenfor finnes aktuelle tema som kan settes sammen til mindre eller større opplegg.
 
 
 KOMMUNIKASJON OG SAMSPILL
 
Å skape kontakt
Hvordan kan vi kommunisere bedre? I samarbeid med andre mennesker er blant annet kontakt, tilstedeværelse og evne til å lytte viktig.
 
Intensjoner
Hvilke kort ser vi på? Ser vi på de samme kortene? Intensjoner er kraften på en arbeidsplass og peker på hvilken retning vi går med det vi gjør.
 
Felles verdigrunnlag
Å lage en felles plattform gir godt teamarbeid samt en retning og mening. Dette er fundamentet på en arbeidsplass og handler om en felles identitet.
 
 
 
 
        ”Med belysning er det lettere å se”
 
 
Holdninger og oppfatninger
Vi har med oss holdninger og oppfatninger som styrer atferd. Hvilke er vi klar over? Hvilke er nyttige og hvilke begrenser oss?
 
Rammer og bevisstgjøring
Tydelige rammer skaper trygghet, ryddighet og et godt sted å være. Utydelighet skaper kaos og lite fruktbarhet. Å lære mer om rammer kan derfor bidra til en større klarhet rundt mange ting.
 
Å gjøre nyttige sorteringer
Å kunne sortere handler om å plassere hvor ting hører hjemme og rydde opp for å frigjøre energi og kraft.
 
 
 
         "Delaktighet er den beste formen for læring"

 
Synliggjøring og tydeliggjøring av kompetanse
De ansatte sitter inne med en kompetanse som er verdt for helheten å ta del i. Nyansatte eller mange års "travere" har sine viktige bidrag å dele som kan tilrettelegges for å gi positive ringvirkninger til hele bedriften. 
 
Tilbakemeldinger
Å gi og få tilbakemeldinger kan være vanskelig, spesielt hvis noe blir oppfattet som kritikk. Det finnes mange måter å bevege seg inn på dette feltet for å finne den beste måten å skape et godt miljø hvor det er rom for vekst.
 
Veilederrollen
Å lære mer om hvordan veilede andre på en god måte innebærer både kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon.
 
 
EGENUTVIKLING OG TRIVSEL

Avstressing og balanse
Lær om mindfulness og måter for å oppleve økt indre ro og balanse på jobb og hjemme.
 
Egenutvikling
En egenutviklingsproess handler om å sette individets behov i sentrum og skape rom for utforsking og bevisstgjøring hos den enkelte.
 
 
"Å få frem de gode tilstandene skaper en
blomstrende bedrift"

 
 ARBEIDSFORMER
Opplevelsesbasert læring er en av arbeidsformene i oppleggene slik at individene selv er deltakende. Teori og praksis vil derfor være flettet sammen og valg av arbeidsform vil variere ut fra hva som passer i den enkelte sammenheng. Veiledning tilbys i de sammenhenger det er mest hensiktsmessig.
 
KURSHOLDERS KOMPETANSE
Mye av kompetansen som oppleggene er hentet fra er løsningsorientert og basert på komparativ forskning; et sammenlignende studie av løsninger innen og mellom ulike fag og felter som har med mennesker å gjøre. Kommunikologien handler om nettopp dette. Kursholder har også mindfulness som en viktig del av sitt virke.
 

 
 
Du kan lese mer om Elin Snapruds bakgrunn her.

 
Eksempler på tidligere
oppdragsgivere: 
 
                                      
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vestoppland folkehøgskole,
Brandbu
 
• Numedal v.g skole, Nore og Uvdal
 
• Teknologisk institutt, Kongsberg
 
• Sosialtjenesten, Kongsberg
 
• Madsebakken SFO, Kongsberg
 
• Gamlegrendåsen SFO, Kongsberg
 
• Venåsløkka barnehage, Kongsberg
 
Skytterløkka barnehage, Kongsberg
 
• Internasjonal kvinnegruppe, Kongsberg
 
• Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Oslo  

• Senter for flyktningekompetanse og integrering,
Oslo

• Kongsberg Montessori barnehage,
Kongsberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uttalelser:

«Fredag 12.05.17 hadde vi et heldagsseminar/kursdag med Elin Snaprud som handlet om kommunikasjon i en travel og stresset arbeidshverdag. Vi har evaluert kursdagen og snakket om det på personalmøte.  Gjennom forelesning, dialoger og praktiske øvelser mestret Elin Snaprud å favne alle. Vi er svært fornøyde med dagen og tar med oss gode verktøy på veien videre i arbeidet med arbeidsmiljø hvor intensjonen er et godt sted å være for alle. Tusen takk for en lærerik dag.»

 

Mette Bjørlo

enhetsleder

Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)

Bydel Gamle Oslo"Vi opplever Elin som en engasjerende og inspirerende foreleser med stor evne til å engasjere. Jeg har fått tilbakemeldinger fra personalet som: ”Hun fikk meg til å reflektere over hvordan andre ser meg”.”Nå har jeg blitt mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer”. ”Nå ser jeg at jeg har noe å bidra med – kanskje jeg kan videreutdanne meg?”
                                     Tidligere daglig leder Kirsten Jensen ved Skytterløkka barnehage
 
 
Ta kontakt for et aktuelt opplegg.


Hjem <<
 
 
www.ibalanse.org