Konsulentvirksomhet
 
 
  "Skap positive ringvirkninger
med økt kompetanse
i kommunikasjon"
   
 
  Elin Snaprud skreddersyr opplegg til bedriften avhengig av behov. Nedenfor finnes eksempler på aktuelle tema som kan settes sammen til større eller mindre opplegg.
 
 
 KOMMUNIKASJON, SAMSPILL OG BALANSE
 
 
Rammer og bevisstgjøring
Tydelige rammer skaper trygghet, ryddighet og et godt sted å være. Hva skjer når vi er utydelige? La de ansatte få ta del i den store betydningen av rammer og effekten de har.

Intensjoner
Hvilke kort ser vi på? Ser vi på de samme kortene? Intensjoner er kraften på en arbeidsplass og skaper en retning med det vi gjør. Det er lett å drukne i atferd, mens utvidet kompetase på intensjoner gir et viktig løft.
 
Mindfulness i hverdagen
La personalet få en fristund med påfyll av mindfulness-øvelser og dyp avspenning.
Lær å bruke enkle øvelser i oppmerksomt nærvær i hverdagen for å håndtere stress bedre, øke indre ro og balanse på jobb og hjemme.
 
 
 
        
 ”Med belysning er det lettere å se”
 

 
Felles verdigrunnlag
Å lage en felles plattform handler om bedriftens identitet og individets tilhørighet. "Hvem" er vi hver for oss og "hvem" er vi sammen? "Hvem" er vi innad og "hvem" er vi utad mot verden?

Holdninger og oppfatninger

Holdninger og oppfatninger ligger bakenfor og styrer atferd på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Hvilke er vi klar over? Hvilke er nyttige og hvilke begrenser oss? Økt selvbevissthet på en god måte gir rom for positiv utvilking.
 
Å gjøre nyttige sorteringer
Å sortere handler om å plassere hvor ting hører hjemme og rydde opp for å frigjøre energi og kraft. "Hvem har ansvar for hva?" Hvilke utfordringer ligger på dette området?
 
 
 
      
  
 "Delaktighet er den beste formen for læring"
 

 
Synliggjøring og tydeliggjøring av kompetanse
De ansatte sitter inne med en kompetanse som er verdt for helheten å ta del i. Nyansatte og mange års "travere" har sine viktige bidrag å dele som kan tilrettelegges for å gi positive effekter til hele virksomheten. 
 
Tilbakemeldinger
Å gi og få tilbakemeldinger kan være vanskelig, spesielt hvis noe blir oppfattet som kritikk. Det finnes mange måter å bevege seg inn på dette feltet for å finne den beste måten å skape et godt miljø hvor det er rom for vekst.

Å skape kontakt
Hva er ingrediensene i den gode kontakten? Hvordan kan vi utvikle oss og skape et ennå bedre drivhus hvor de gode vekstene kan pleies og høstes?
 
 
"Få frem de gode tilstandene og bedriften blomstrer."
 

 
 ARBEIDSFORMER
Opplevelsesbasert læring er en av arbeidsformene i oppleggene slik at individene selv er deltakende. Teori og praksis vil derfor være flettet sammen og valg av arbeidsform vil variere ut fra hva som passer i den enkelte sammenheng. Veiledning tilbys i de sammenhenger det er mest hensiktsmessig.
 
KURSHOLDERS KOMPETANSE
Mye av kompetansen som oppleggene er hentet fra er løsningsorientert og basert på komparativ forskning; et sammenlignende studie av løsninger innen og mellom ulike fag og felter som har med mennesker å gjøre. Kommunikologien handler om nettopp dette. Kursholder har også mindfulness som en viktig del av sitt virke.
 

 
 
Du kan lese mer om Elin Snapruds bakgrunn her.

 
Eksempler på tidligere
oppdragsgivere: 
 
                                      
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vestoppland folkehøgskole,
Brandbu
 
• Numedal v.g skole, Nore og Uvdal
 
• Teknologisk institutt, Kongsberg
 
• Sosialtjenesten, Kongsberg
 
• Madsebakken SFO, Kongsberg
 
• Gamlegrendåsen SFO, Kongsberg
 
• Venåsløkka barnehage, Kongsberg
 
Skytterløkka barnehage, Kongsberg
 
• Internasjonal kvinnegruppe, Kongsberg
 
• Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, Oslo  

• Senter for flyktningekompetanse og integrering,
Oslo

• Kongsberg Montessori barnehage,
Kongsberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Uttalelser:


«Fredag 12.05.17 hadde vi et heldagsseminar/kursdag med Elin Snaprud som handlet om kommunikasjon i en travel og stresset arbeidshverdag. Vi har evaluert kursdagen og snakket om det på personalmøte.  Gjennom forelesning, dialoger og praktiske øvelser mestret Elin Snaprud å favne alle. Vi er svært fornøyde med dagen og tar med oss gode verktøy på veien videre i arbeidet med arbeidsmiljø hvor intensjonen er et godt sted å være for alle. Tusen takk for en lærerik dag.»

 

Mette Bjørlo

enhetsleder

Senter for flyktningekompetanse og integrering (SeFI)

Bydel Gamle Oslo
 

 
 

"Vi opplever Elin som en engasjerende og inspirerende foreleser med stor evne til å engasjere. Jeg har fått tilbakemeldinger fra personalet som: ”Hun fikk meg til å reflektere over hvordan andre ser meg”.”Nå har jeg blitt mer bevisst på hvordan jeg kommuniserer”. ”Nå ser jeg at jeg har noe å bidra med – kanskje jeg kan videreutdanne meg?”
                                     Tidligere daglig leder Kirsten Jensen ved Skytterløkka barnehage
 


 
Ta kontakt for et aktuelt opplegg.


Hjem <<
 
 
www.ibalanse.org