Endringsnøkler
 
   

 

 

             
 
"Kommunikasjon handler om samspillet med seg selv, andre og livet."

 
  Individ     Gruppe     Organisasjon
   

Hva er kommunikologi?

 
Kommunikologi er en metadisiplin som kan defineres slik:

"Læren om det som er felles i forandrings - og utviklingsprosesser"
 
Studerer du psykologi, blir du psykolog og har en psykologisk kompetanse.
Studerer du sosiologi, blir du en sosiolog og har en sosiologisk kompetanse.
Studerer du pedagogikk, blir du en pedagog og har en pedagogisk kompetanse.

I alle disse disiplinene har man forsket og gjort vitenskaplige studer, skapt ulike teorier, modeller, tester m.m som er evidensbaserte. Du kan finne mange referanser til teoriene og modellene i ulike vitenskapelige publikasjoner, databaser m.m.

Kommunikologi er også en disiplin. Den er blitt til på en helt annen måte. Her har man ikke forsket, men heller gjort et sammenlignende studie av en veldig stor mengde av de teorier, metoder, modeller, tester m.m, som man har kommet fram til innen mange andre disipliner.

Intensjonen med dette studiet har vært å forsøke å finne noen få felles nøkkelfaktorer som gjenkjennes i alle disse teorier, metoder, modeller m.m. Målet har vært å få til et så sammenfattet og enkelt materiale som mulig, som samtidig forteller veldig mye. Fordi man har studert andre disipliner, kan man si at kommunikologi er en metadisiplin.

Ca. 25 nøkkelfaktorer til dags dato har blitt identifisert gjennom dette studiet. Disse er virksomme bestanddeler i all vår kommunikasjon, i ulike teorier, metoder, modeller m.m. Nøkkelfaktorene utgjør dessuten et felles språk som gjør det raskt og enkelt å analysere og direkte finne grunnårsaker både til framgang og problem på forskjellige områder.
 
Studerer du kommunikologi, blir du en kommunikolog og har en kommunikologisk kompetanse.

 
Hva gjør en kommunikolog?

En kommunikolog jobber med forandringsarbeide og er spesialutdannet på å analysere og identifisere de ulike nøkkelfaktorene både på enkeltindivid-, gruppe-, organisasjon- og til og med på samfunnsnivå. Fordi det er så få nøkkelfaktorer man trenger å "lete" etter, blir det lett å identifisere hvilke av disse som er på plass og hvilke som skulle behøves legges til/ justeres/ tas bort for at alle skal både ha det godt og kunne prestere på høyt nivå.

Som kommunikolog er man ikke bundet til at ting skal gjøres på en bestemt måte, slik som ved en bestemt metode eller modell. Forandringsarbeidet kjennetegnes ved en veldig stor fleksibilitet. Vi gjør de endringer som trengs for å skape gode tilstander og fremgang.

En kommunikolog er ekspert på å finne den lille forskjellen som gjør en stor forskjell.


Les om utdannelse i kommunikologi: Studio Kom For og trening i nøklene: XLO academy.Tekst: hentet fra kommunikolog Gøran Persson og oversatt fra svensk.
 

Hjem<<
 
 
www.ibalanse.org