Coaching på Kongsberg
 
I coachingen legges det tilrette for at du kommer i kontakt med de tilstandene og ressursene du har behov for. Avhengig av hva problemstillingen er, benyttes forskjellig type verktøy, tilpasset deg.

Les mer om endringsnøklene som benyttes her.
 
Det er mulig å benytte skype- eller telefonkonsultasjon hvis du ikke har mulighet til å møte opp personlig.


Bestill coaching-time her.


Du kan også bestille mindfulness-coaching.  
   
 

 

   
 
 
 

 
 
 
 

Klikk deg inn og les mer om noen av områdene Elin Snaprud har meget god erfaring med gjennom coaching:
 
           
 Stress     Selvbilde     Veivalg     Traume
 
   
 
 
"Jeg har fått stor hjelp, støtte og veiledning gjennom samtalene! Nå kan jeg nyte og akseptere livet og tilværelsen min, jeg kan planlegge fremtiden min og være åpen for positive endringer som kommer! Takk."  Line Haagseth
 
 
Ulike grunner til å prioritere coaching:


• Overarbeid, stress og utbrenthet.
 
• En fase hvor du står foran et veiskille og må ta vanskelige valg.
 
 
 
 
For mye som skjer i livet og du trenger hjelp til å sortere.
 
• Det er vanskelig å sette grenser.
 
 

Motstridende følelser om noe og det er vanskelig å komme seg videre.
 
• Du føler seg stagnert, men ønsker å ta tak i saken.
 
Uenigheter og konflikter og du trenger å finne ut av dette.
 
Problemer på jobben, hjemmearena eller i parforholdet.
 
 
 
• Opplevelsen av noe vondt, vanskelig eller traumatisk.
 
Gjentagende mønstre som er utfordrende å bryte.
 
Uro, mye dårlig samvittighet eller du føler deg tom og deprimert.
 
• Du stiller for store krav eller kritiserer deg selv for mye.
 
 
 
Fobier, angst eller søvnplager.
 
• Du vil finne tilbake til gode tilstander.
 
• Et ønske om å lære kommunikasjonsverktøy.
 
Annet

 

 

www.ibalanse.org